Overheid

RoadRepair heeft de ambitie om uit te groeien tot de meest aantrekkelijk partner van de lokale overheid voor reparaties en licht onderhoud aan het wegennet.

Tijdens de ruim 15 jaar ervaring in de branche op verschillende niveau’s hebben we geleerd wat er zoal speelt bij veel gemeentes. Daarom zet RoadRepair niet alleen in op levering van asfalt, maar veel meer op serviceverlening, aandacht voor het milieu en de snelheid van werken. Daarnaast ondersteunt RoadRepair de meest simpele en doeltreffende manier om burgers te laten participeren in het meldingsproces via de website en via Apps voor mobiele telefoon.

Op dit moment wordt het gewerkt aan een aparte portal voor gemeenten en provincies. Wanneer deze operationeel is, valt nog niet te zeggen. Daarom kunt u in de tussentijd direct contact opnemen met een van onze vertegenwoordigers voor een helder verhaal over bezuinigen op wegonderhoud door duidelijke duurzame keuzes te maken.